Řecko Parthenon

Parthenon – Historie a význam jednoho z nejznámějších řeckých památníků

V srdci antického Řecka, na vrcholu athénské Akropole, stojí monumentální stavba, která je symbolem řecké civilizace a jejího kulturního dědictví – Parthenon. Tento chrám, zasvěcený bohyni Athéně Parthenos, je mistrovským dílem architektury a umění, které přežilo tisíciletí a stále fascinuje návštěvníky z celého světa.

Historie Parthenonu

Parthenon byl postaven v letech 447–438 př. n. l. na athénské Akropoli. Byl to hlavní chrám antických Athén, zasvěcený bohyni Athéně Parthenos. Chrám byl postaven za vlády Perikla, v době, kdy Athény zažívaly svůj největší rozmach. Byl to symbol bohatství, moci a oslavy demokracie. Pod uměleckým vedením největšího antického sochaře Feidiáse a architektů Iktinose a Kallikratése se Parthenon stal jedním z největších architektonických a uměleckých děl starověku.

Uvnitř chrámu stála 12 metrů vysoká socha bohyně Athény, vyrobená ze zlata a slonoviny, dílo sochaře Feidia. Výzdoba chrámu zahrnovala mytologické výjevy, jako byl boj bohů s giganty, boj Řeků s Amazonkami a Pád Tróje.

Barvy Parthenonu

Mnoho lidí si dnes myslí, že Parthenon byl vždy bílý, ale pravda je jiná. Výzkumy ukázaly, že chrám byl původně zdobený mnoha barvami. Byly objeveny stopy červené, modré, zelené, žluté a černé barvy, což naznačuje, že původní vzhled chrámu byl mnohem pestřejší a živější než dnes.

Parthenon v průběhu let

Během let prošel Parthenon mnoha změnami. Ve 4. století n. l. byl přeměněn na křesťanský chrám. V roce 1460, když Řecko ovládla Osmanská říše, byl Parthenon přeměněn na mešitu. V roce 1687 byl chrám vážně poškozen, když byl zasažen výbuchem během války mezi Benátkami a Osmanskou říší.

Zajímavosti o Parthenonu

  1. Barevná historie: Ačkoli dnes vidíme Parthenon v jeho bílé mramorové kráse, ve starověku byl chrám zdoben různými barvami. Výzkumy odhalily stopy červené, modré, zelené, žluté a černé barvy na různých částech chrámu.
  2. Sochařská výzdoba: Uvnitř Parthenonu stávala 12 metrů vysoká socha bohyně Athény, vytvořená slavným sochařem Feidiem. Tato socha byla vyrobena ze zlata a slonoviny a byla považována za jedno z největších uměleckých děl starověku.
  3. Proměny v průběhu let: Během staletí prošel Parthenon mnoha změnami. Byl křesťanským chrámem, mešitou a dokonce i prachárnou.

Parthenon v moderní době

V dnešní době je Parthenon považován za symbol Řecka a jeho bohaté historie. Je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a každoročně jej navštíví miliony turistů z celého světa. I přes všechny výzvy, kterým čelil během své existence, stále stojí jako svědek moci a krásy starověkého Řecka.

Parthenon je nejen architektonickým mistrovským dílem, ale také svědkem tisíciletí historie. Je to místo, kde se prolínají kultury, náboženství a umění. Je to symbol řecké civilizace a jejího vlivu na světovou kulturu. Pro ty, kteří chtějí pochopit a ocenit krásu a význam řeckého dědictví, je návštěva Parthenonu nezapomenutelným zážitkem.